Användarvillkor

Senast uppdaterad: 2016.12.01.

 1. Allmänna villkor för användning av Sebastus.com

Med dessa allmänna villkor fastställs villkoren för användning av tjänster som erbjuds av företaget Sebastus Ltd (nedan kallat ´tjänsteleverantör´), moms ID. 17403046070, Varaždinska 11, 49250 Zlatar dvs. Sebastus.com (nedan benämt ´WEBBPLATS´), eller någon annan webbplats som ägs av Sebastus Ltd.

ANVÄNDARE: definieras som varje besökare, fysisk eller juridisk person, samt registrerade användare som har åtkomst till webbplatsen. ANVÄNDAREN garanterar att all information han angett om sig själv är riktiga. Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att ta bort, utan förvarning, alla användare som har angett falsk information om sig själva. Användaren åtar sig att följa de allmänna villkoren och är fullt införstådd att de tillämpas på honom som slutanvändare.

BOKNING: Varje bokning av BÅT som erbjuds av CHARTERN från webbplatsen och som utförs av användaren.

CHARTER: En fysisk eller juridisk person med full rättskapacitet är den rättsliga och verkliga fartygsägaren, eller person som har befogenhet av den rättsliga och verkliga fartygsägaren, eller personen som har fått exklusiv ovillkorlig rätt att använda och ställa in fartyg på webbplatsen så att en ANVÄNDARE kan utföra en BOKNING.

FARTYG: Båtar, segelbåtar, katamaraner, motorbåtar, yachter, gullets, trimaraner eller någon annan typ av havs-, sjö- eller flodfartyg i besittning av CHARTER, som placeras på webbplatsen så att registrerade användare kan göra bokningar. Ytterligare tjänster som är relaterade till fartygeN (t.ex. rengöring, skeppare, etc.) kan ingå i tjänsten och listas på varje fartygs sida på webbplatsen som CHARTERN erbjuder.

 1. Villkor för att använda tjänsten2.1. Användning av tjänsten BOKNING är endast tillåten för personer över 18 år som har rättskapacitet eller personer som har tillstånd att företräda den juridiska personen, vilket bekräftas vid användning av bokningstjänsten.2.2. Användarregistrering sker via WEBBPLATSEN, där användaren är skyldig att ange viss personlig information, samt annan information som krävs av honom (i erfterföljane text benämnt registrerad användare).

  2.3. Efter lyckad registrering, ges den registreradE användareN ett användarnamn och lösenord för att kunna använda bokningstjänsten. Den REGISTRERADE ANVÄNDAREN måste hålla sitt användarnamn och lösenord hemligt. I händelse av att den REGISTRERADE ANVÄNDAREN misstänker obehörig användning av sitt användarnamn och / eller lösenord, svarar han personligen för eventuella kostnader som uppstår genom användning av hans/hennes användarnamn och lösenord fram till det ögonblick han/hon meddelar tjänsteleverantören genom kontaktformuläret som är publicerat på webbplatsen, och därmed specifikt visar att det finns misstanke om obehörig användning. Den REGISTRERADE ANVÄNDAREN är ansvarig för all otillåten verksamhet som bedrivs under hans/hennes användarnamn och lösenord.

  2.4. Med registreringen bekräftar ANVÄNDAREN och förklarar uttryckligen att:
  * han/hon accepterar dessa Allmänna Villkor, särskilt i den del där de hänför sig till bokningstjänster;
  * han/hon angivit fullständig, korrekt, sann och uppdaterad information;
  * han/hon ger medgivande till att tjänsteleverantöreN, i enlighet med bestämmelserna i lagen om skydd av personuppgifter i Republiken Kroatien, kan bearbeta personuppgifter inom ramen för sina egna register för att tillhandahålla andra tjänster, skapa en databas med kunder, informera om nya produkter och tjänster, samt för att förbättra service och att tjänsteleverantören kan ge denna information till tredje part för att utföra tjänster, skydda användaren och tjänsteleverantören, samt att förebygga eventuellt missbruk.

  3. Tjänst och skyldighet

  3.1. Via webbplatsen tillgängliggör tjänsteleverantören att CHARTERN kan erbjuda BÅTAR för bokning. CHARTERN kan självständigt lägga sina priser, justera tillgänglighet för bokningar av sina fartyg, hantera inkommande bokningar, får en begäran om en bokning, få omdömen för sina tjänster, lägga upp sina villkor och annan information som beskrivs i dessa regler och villkor via WEBBPLATSEN eller genom tredje webbplats.

  3.2. Den REGISTRERADE ANVÄNDARE kan boka ett visst fartyg via WEBBPLATSEN. Genom att boka båten via WEBBPLATSEN, går varje användare in i ett direkt avtalsförhållande med CHARTERN. TjänsteleverantörEN, dvs.  webbplatsen, är förmedlaren i förhållandet mellan den registrerade användaren och CHARTERN. Tjänsteleversantören förmedlar information om charterbokningen och skickar e-post som bekräftar bokningen, både till användaren och chartern. Informationen som visas på webbplatsen, får tjänsteleverantören från varje CHARTER, antingen direkt från CHARTERN eller genom auktoriserad tredje part. Charters är fullt ansvariga för att uppdatera alla priser, tillgänglighet och annan information som visas på WEBBPLATSEN. Tjänsteleverantören är endast ansvarig för att upprätthålla kontakten mellan CHARTERN och användareN. Tjänsteleverantören är inte ansvarig för underlåtenhet att utföra tjänster eller för de ska vara korrekt utförda, detta är en del av avtalet mellan CHARTERN och den  registrerade användaren. Varje CHARTER förblir ansvarig för helheten och riktigheten av de uppgifter (inklusive prissättning och tillgänglighet) som annonseras på WEBBPLATSEN.

  3.3. Som registrerad användare godkänner du och förstår att ett avtal som reglerar varje bokning är mellan den enskilda CHARTERN och dig som Registrerad användare. Om du utför en BOKNING med en individuell charter via WEBBPLATSEN, för det vidare till bokningsbekräftelsen, vilket förbinder dig till dessa villkor och förutsättningar för BOKNINGEN med den individuella CHARTERN vad gäller betalning, annullering och andra frågor.

  3.4. Den REGISTRERADE Användaren ingår ett direkt avtalsförhållande med CHARTERN som kommer att tillhandahålla tjänsten. Om BOKNINGEN av dessa tjänster sker på WEBBPLATSEN, kommer användaren få ett skriftligt avtal från CHARTERN som reglerar alla aspekter som hänför sig till tjänsterna som de tillhandahåller. TjänsteleverantörerEN kommer inte att vara en part i dessa avtal och är inte bunden av deras villkor.

  3.5. Observera, om en registrerad användare avbokar BOKNINGEN kan det hända att han/hon inte alls får betalningsmedlet tillbaka, beroende på CHARTERNS bestämmelser och regler för avbokning och bokningsvillkor. Tjänsteleverantören är inte ansvarig om CHARTERN vägrar att återföra medel till den registrerade användareN. Därför beds den registrerade användaren att se villkoren för varje CHARTER innan bokningen.

4.Betalning

4.1. För betalningar via webbsidorNA används betalningsgateway av företaget https://www.mangopay.com (nedan ´BETALLEVERANTÖR´).

4.2. Vid en framgångsrikt slutförd BOKNING kommer beloppet hos den Registrerade användareN att för-auktoriseras, om betalningen gjordes genom ett betalkort. Inom 24 timmar kommer charterbolaget att acceptera eller avslå reservationen. Om de accepterar bokningEN kommer den registrerade användarens kort att debiteras för det för-auktoriserade beloppet. Om charterbolaget inte accepterar RESERVATIONEN kommer det för-auktoriserade beloppet att föras tillbaka till den registrerade användarenS kort.

4.3. Den REGISTRERADE ANVÄNDAREN kan betala på andra sätt förutom betalkortet, till exempel via banköverföring, men endast genom BETALLEVERANTÖREN och endast bokningar då registreringen (checka in) är mindre än 14 dagar efter bokningen. Om banköverföring väljs som betalningsmetod måste den REGISTRERADE användaren betala via BETALLEVERANTÖREN. Betalning via banköverföring måste ske inom 5 arbetsdagar i Kroatien.

4.4. Betalning av hela avgiften för bokningen via BETALLEVERANTÖREN ska utföras enligt nedan:

För bokningar som det är mer än 30 dagar till check-in: Den REGISTRERADE användaren har ett val, antingen att betala 100% av avgiften för bokningen omedelbart efter godkännande av CHARTERN, eller att betala 50% av avgift för bokningen omedelbart efter godkännande av CHARTERN och betala resterande belopp minst 30 dagar före dagen för ansökan.

4.5. För bokningar som det är mindre än 30 dagar till check-in: Det kommer att krävas att den REGISTRERADE användaren betalar 100% av avgiften för BOKNINGEN (om inte annat avtalats mellan CHARTERN och den registrerade användaren).

 5.  Avbokning

Avbokning av RESERVATIONEN är endast möjligt inom 24 timmar. Efterföljande avbokning kommer inte att accepteras.

 6.  Jurisdiktion

Parterna är överens om att lösa oenighet eller tvist som uppstår mellan dem i samband med dessa villkor. Om de misslyckas bestämmer domstolen i Zlatar, Krapina Zagorje, Kroatien.

7. Övrigt

Tjänsteleverantören, förbehåller sig rätten att när som helst, utan underrättelse av den registrerade användaren, ändra någon del av dessa användningsvillkor.

Top