Obavijest o načinu podnošenja prigovora

Sukladno članku 6. Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17, 25/19, 98/19) i članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15, 14/19) Putnici- korisnici usluga mogu u pisanom obliku dostaviti prigovor na kvalitetu ugovorenih usluga:

  • neposredno u poslovnom prostoru Sebastus sailing d.o.o.-a
  • putem pošte na adresu: Sebastus sailing d.o.o., Savska cesta 32, 10 000 Zagreb, Hrvatska
  • putem elektronske pošte na adresu: info@sebastus.com.

Sebastus sailing d.o.o. će Putniku- korisniku usluge bez odgađanja dostaviti potvrdu kako je prigovor zaprimljen, te će odgovor na prigovor dati u pisanom obliku najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka prigovora.

Prilikom slanja prigovora molimo Putnike- korisnike usluga da dostave svoje ime, broj računa ili rezervacije, te kontakt adresu kako bi se omogućilo što brže i kvalitetnije postupanje po prigovoru.

Sebastus sailing d.o.o. je dužan voditi i čuvati pisanu evidenciju prigovora najmanje godinu dana od dana primitka pisanog prigovora.

Top