Uvjeti korištenja

Zadnja izmjena Uvjeta korištenja: 01. 12. 2016.

  1. Opći uvjeti korištenja web stranice Sebastus.com

Ovim općim uvjetima određuju se uvjeti korištenja i usluge ponuđene od strane tvrtke Sebastus d.o.o (u daljnjem tekstu DAVATELJ USLUGE), VAT-ID: 17403046070, Varaždinska 11, 49250 Zlatar tj. Sebastus.com (u daljnjem tekstu WEB STRANICA) ili bilo koje druge web stranice u vlasništvu Sebastus d.o.o.

KORISNIK: definira se kao svaki posjetitelj, fizička ili pravna osoba, kao i registrirani korisnik koji pristupa WEB STRANICI. KORISNIK garantira da su sve informacije koji je unio o sebi ispravne i točne. DAVATELJ USLUGE zadržava pravo brisanja, bez najave, svakog korisnika za kojeg se utvrdi da je unio lažne informacije o sebi. KORISNIK se obvezuje poštivati Opće uvjete i u potpunosti se slaže da se oni primjenjuju na njega kao krajnjeg korisnika.

REZERVACIJA:  Svaka rezervacija BRODA ponuđenog od ČARTERA sa WEB STRANICE, a koju napravi REGISTRIRANI KORISNIK.

ČARTER : Fizička osoba pune poslovne sposobnosti ili pravilno zastupana pravna osoba koja je zakoniti i stvarni vlasnik plovila ili je opunomoćena od zakonitog i stvarnog vlasnika plovila ili osoba koja je dobila ekskluzivno bezuvjetno pravo za upotrebu i postavljanje BRODOVA na WEB STRANICU kako bi KORISNIK napravio REZERVACIJU.

BROD: Brodovi, jedrilice, katamarani, gliseri, jahte, guleti, trimarani i bilo koje druge vrste morskog, jezerskog ili riječnog plovila određenog ČARTERA, koji su stavljeni na WEB STRANICU kako bi ih rezervirali REGISTRIRANI KORISNICI. Dodatne usluge koje su vezane za BRODOVE (npr. čišćenje, skiper, itd.) mogu biti uključene u uslugu i navode se na stranici svakog BRODA unutar WEB STRANICE kojeg nudi ČARTER.

  1. Uvjeti za korištenje usluge

2.1. Korištenje usluge REZERVACIJE dostupno je isključivo punoljetnim i potpuno poslovno sposobnim ili osobama ovlaštenim za zastupanje pravnih osoba, što isti potvrđuju samim korištenjem REZERVACIJSKE usluge.

2.2. Registracija KORISNIKA se vrši putem WEB STRANICA, tom prilikom je KORISNIK obvezan upisati određene osobne podatke, kao i druge podatke koji se od njega traže (u daljnjem tekstu REGISTRIRANI KORISNIK).

2.3. Nakon uspješne registracije, REGISTRIRANOM KORISNIKU se dodjeljuje na korištenje korisničko ime i lozinka u svrhu autorizacije korištenja REZERVACIJSKE usluge. REGISTRIRANI KORISNIK je obvezan čuvati tajnost korisničkog imena i zaporke. U slučaju da REGISTRIRANI KORISNIK posumnja u neautorizirano korištenje svojeg korisničkog imena i/ili lozinke, osobno odgovora za sve moguće troškove izazvane korištenjem njegovog korisničkog imena i/ili lozinke sve do trenutka dok ne obavijesti DAVATELJA USLUGE putem kontakata objavljenih na WEB STRANICI, te pritom izričito naznači da se sumnja u neautorizirano korištenje. REGISTRIRANI KORISNIK je odgovoran i za sve nedozvoljene aktivnosti autorizirane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom i/ili zaporkom.

2.4. Registracijom KORISNIK potvrđuje i izričito izjavljuje:

  • da u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete, posebno u dijelu u kojem se oni odnose na REZERVACIJE usluge;
  • da je dao potpune, točne, istinite i ažurne podatke;
  • da daje izričitu suglasnost da DAVATELJ USLUGE može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka Republike Hrvatske, obrađivati dane osobne podatke u svrhu vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, kao i unapređenja usluga i da DAVATELJ USLUGE navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i DAVATELJA USLUGE, te sprječavanja eventualnih zlouporaba.
  1. Usluga i obveze

3.1. DAVATELJ USLUGE čini dostupnom internet platformu putem WEB STRANICE na kojoj ČARTERI mogu ponuditi svoje BRODOVE za rezervaciju. ČARTER može samostalno postavljati svoje cijene, prilagoditi dostupnost za rezervaciju svojih BRODOVA, upravljati predstojećim rezervacijama, primiti zahtjev za rezervaciju, dobiti recenzije za svoje usluge, postavljati svoje uvjete i odredbe te ostale informacije koje su opisane u ovim Uvjetima i odredbama putem WEB STRANICE ili putem trećih Internet stranica.

3.2. REGISTRIRANI KORISNIK može rezervirati određeni BROD putem WEB STRANICE. Rezervirajući brod putem WEB STRANICE svaki korisnik ulazi u izravan ugovorni odnos s određenim ČARTEROM. DAVATELJ USLUGA odnosno WEB STRANICA je posrednik u odnosu REGISTRIRANOG KORISNIKA i ČARTERA, prenoseći pojedinosti rezervacije odgovarajućem ČARTERU i šaljući e-mail potvrdu REZERVACIJE ČARTERU i u ime ČARTERA. Informacije koje su prikazane na WEB STRANICI, DAVATELJ USLUGA, dobiva od svakog ČARTERA, direktno od ČARTERA ili putem trećih, ovlaštenih web stranica od ČARTERA. ČARTERI su potpuno odgovorni za ažuriranje svih cijena, dostupnosti i drugih informacija koje se prikazuju na WEB STRANICI. DAVATELJ USLUGA je odgovoran samo za uspostavljanje kontakta između ČARTERA i KORISNIKA. DAVATELJ USLUGA nije odgovoran za neizvršavanje usluga kao ni za točno i uslužno izvršavanje usluga koje su dio primjene sporazuma između ČARTERA i REGISTRIRANOG KORISNIKA. Svaki ČARTER ostaje odgovoran za ukupnost i točnost informacija (uključujući cijene i dostupnost) oglašenih na WEB STRANICI.

3.3 Kao REGISTRIRANI KORISNIK slažete se i razumijete da ugovor koji regulira svaku pojedinu REZERVACIJU postoji između pojedinog ČARTERA i vas kao REGISTRIRANOG KORISNIKA. Ako napravite REZERVACIJU sa pojedinačnim ČARTEROM putem WEB STRANICE, u daljnjem postupanju pozivate se na potvrdu REZERVACIJE i njome ćete biti obvezani, te uvjetima i odredbama REZERVACIJE koji će se primjenjivati na tu REZERVACIJU s pojedinačnim ČARTEROM, u smislu plaćanja, otkaza i drugih pitanja.

3.4. REGISTRIRANI KORISNIK stupa u izravni ugovorni odnos s ČARTEROM koji će pružiti uslugu. Ako će REZERVACIJA tih usluga biti dovršena na WEB STRANICI, korisnik će dobiti pisani ugovor od ČARTERA koji će regulirati sve aspekte koji se odnose na usluge koje pruža. DAVATELJ USLUGA neće biti stranka u tim ugovorima i ne mora biti vezan njihovim uvjetima i odredbama.

3.5. Ako kao REGISTRIRANI KORISNIK otkažete REZERVACIJU imajte na umu da se povrat sredstava ne mora dogoditi uopće, ovisno o ČARTEROVIM odredbama i pravilima otkazivanja i uvjetima REZERVACIJE. DAVATELJ USLUGE neće biti odgovoran ukoliko ČARTER odbije vratiti sredstva  REGISTRIRANOM KORISNIKU. Stoga se REGISTRIRANE KORISNIKE moli da pogledaju uvjete svakog ČARTERA prije REZERVACIJE.

  1. Plaćanje

4.1. Za uplate preko WEB STRANICA koristimo payment gateway tvrtke https://www.mangopay.com (u daljnjem tekstu PRUŽATELJ PLAĆANJA).

4.2. REGISTRIRANOM KORISNIKU će se po uspješno završenoj REZERVACIJI predautorizirati sredstva u visini iznosa istaknutog na WEB STRANICI prilikom završetka REZERVACIJE, ukoliko je sredstvo plaćanja kartica. Unutar 24 sata ČARTER tvrtka će prihvatiti ili odbiti zahtjev za REZERVACIJU. Ukoliko prihvati zahtjev za REZERVACIJU tada se REGISTRIRANOM KORISNIKU kartica tereti za predautorizirana sredstva. Ukoliko ČARTER ne prihvati REZERVACIJU tada se predautorizirana sredstva vraćaju na karticu REGISTRIRANOG KORISNIKA.

4.3. REGISTRIRANI KORISNIK može platiti i na drugi načine osim kartica, npr. putem bankovnog transfera ali samo preko PRUŽATELJA PLAĆANJA i samo za REZERVACIJE kojima je prijava (check in) manji od 14 dana od dana REZERVACIJE. Ako je bankovni transfer izabrana metoda plaćanja, tada REGISTRIRANI KORISNIK mora platiti putem PRUŽATELJA PLAĆANJA. Plaćanje bankovnom doznakom mora se odviti unutar 5 poslovnih dana u Republici Hrvatskoj.

4.4. Isplatu pune naknade za REZERVACIJE putem PRUŽATELJA PLAĆANJA od strane REGISTRIRANOG KORISNIKA treba se izvesti kako je navedeno dolje:

Za REZERVACIJE koje imaju do prijave (check in-a) više od  30 dana: REGISTRIRANI KORISNIK ima mogućnost izbora, bilo da plati 100% od pune naknade za REZERVACIJE odmah po odobrenju određene REZERVACIJE od strane ČARTERA, ili da plati 50% od pune naknade za REZERVACIJE odmah po odobrenju određene REZERVACIJE od strane ČARTERA, a preostali iznos da plati najkasnije 30 dana prije datuma prijave.

4.5. Za REZERVACIJE kojima je prijava (check in) manji od 30 dana: tražit će se da REGISTRIRANI KORISNIK plati 100% od naknade za REZERVACIJE  (osim ako nije drugačije dogovoreno između ČARTERA i REGISTRIRANOG KORISNIKA).

  1. Otkazivanje

Otkazivanje REZERVACIJE moguće je isključivo unutar 24 sata od narudžbe. Naknadno otkazivanje rezervacije neće se uvažiti.

  1. Jurisdikcija

Ugovorne strane su suglasne da će sporazumno riješiti svako neslaganje ili spor koji među njima nastane u svezi s ovim uvjetima korištenja, a ukoliko u tome ne uspiju utvrđuje se stvarna nadležnost suda u Zlataru, Krapinsko zagorska županija, Hrvatska.

  1. Ostalo

DAVATELJ USLUGE, zadržava pravo, u bilo kojem trenutku, bez prethodne obavijest REGISTRIRANOG KORISNIKA, promijeniti bilo koji dio ovih uvjeta korištenja.

Top