Opći uvjeti i odredbe korištenja web stranice Sebastus.com

Stranke

1.1 Ovim općim uvjetima i odredbama određuju se uvjeti korištenja i usluge ponuđene od strane tvrtke Sebastus d.o.o (u daljnjem tekstu DAVATELJ USLUGE), VAT-ID: 17403046070, Oreškovićeva 1 A, 10 000 Zagreb, tj. Sebastus.com (u daljnjem tekstu WEB STRANICA) ili bilo koje druge web stranice u vlasništvu Sebastus d.o.o.

1.2 KORISNIK: definira se kao svaki posjetitelj, pravna ili fizička osoba, kao i registrirani korisnik koji pristupa WEB STRANICI kako bi potražio informacije o uslugama i ponudama čarter plovila i koristi uslugu za izravnu obradu rezervacije i narudžbenice. Maloljetne osobe se neće moći registrirati kao korisnici.

KORISNIK izjavljuje, pod svojom isključivom odgovornošću, da je punoljetan i da su svi njegovi osobni podaci istiniti i točni. KORISNIK jamči da je zakonski ovlašten potpisati obrazac za rezervaciju koji osigurava DAVATELJ USLUGE u svoje ime ili za bilo koje zastupnike ili predstavnike koji djeluju u njegovo ime. KORISNIK se obvezuje poštivati Opće uvjete i odredbe korištenja.

1.3 DAVATELJ USLUGE zadržava pravo brisanja, bez najave, svakog korisnika za kojeg se utvrdi da je unio lažne informacije o sebi. KORISNIK se obvezuje poštivati Opće uvjete i odredbe i u potpunosti se slaže da se oni primjenjuju na njega kao krajnjeg korisnika.

1.4 REZERVACIJA:  Svaka rezervacija BRODA ponuđenog od strane ČARTERA sa WEB STRANICE, a koju napravi REGISTRIRANI KORISNIK.

1.5 ČARTER : Fizička osoba pune poslovne sposobnosti ili pravilno zastupana pravna osoba koja je zakoniti i stvarni vlasnik plovila ili je opunomoćena od zakonitog i stvarnog vlasnika plovila ili osoba koja je dobila ekskluzivno bezuvjetno pravo za upotrebu i postavljanje BRODOVA na WEB STRANICU kako bi korisnik napravio REZERVACIJU.

1.6 BROD: Brodovi, jedrilice, katamarani, gliseri, jahte, guleti, trimarani i bilo koje druge vrste morskog, jezerskog ili riječnog plovila određenog ČARTERA, koji su stavljeni na WEB STRANICU kako bi ih rezervirali REGISTRIRANI KORISNICI. Dodatne usluge koje su vezane za BRODOVE (npr. čišćenje, skiper, itd.) mogu biti uključene u uslugu i navode se na stranici svakog BRODA unutar WEB STRANICE kojeg nudi ČARTER.

Uvjeti korištenja usluge

2.1 DAVATELJ USLUGE nudi usluge najma plovila za razonodu i druge povezane usluge i proizvode. DAVATELJ USLUGE posluje kao posrednik između KORISNIKA i ČARTERA za rezervaciju plovila. Ovi uvjeti reguliraju plovila smještena u flotama različitih ČARTERA. KORISNIK potvrđuje da je suglasan s ovim uvjetima kada potvrđuje registracije ili kada uplati predujam.

2.2 Korištenje usluge REZERVACIJE dostupno je isključivo punoljetnim i potpuno poslovno sposobnim osobama ili osobama ovlaštenim za zastupanje pravnih osoba, što potvrđuju korištenjem REZERVACIJSKE usluge.

2.3 Registracija KORISNIKA se vrši putem WEB STRANICA, tom prilikom je KORISNIK obvezan upisati određene osobne podatke, kao i druge podatke koji se od njega traže (u daljnjem tekstu REGISTRIRANI KORISNIK).

2.4 Nakon uspješne registracije, REGISTRIRANOM KORISNIKU se dodjeljuje na korištenje korisničko ime i lozinka u svrhu autorizacije korištenja REZERVACIJSKE usluge. REGISTRIRANI KORISNIK je obvezan čuvati tajnost korisničkog imena i lozinke. U slučaju da REGISTRIRANI KORISNIK posumnja u neautorizirano korištenje svojeg korisničkog imena i/ili lozinke, osobno odgovora za sve moguće troškove izazvane korištenjem njegovog korisničkog imena i/ili lozinke sve do trenutka dok ne obavijesti DAVATELJA USLUGE putem kontakata objavljenih na WEB STRANICI. Potrebno je da pritom izričito naznači da sumnja u neautorizirano korištenje. REGISTRIRANI KORISNIK je odgovoran i za sve nedozvoljene aktivnosti autorizirane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom i/ili zaporkom.

2.5 Registracijom KORISNIK potvrđuje i izričito izjavljuje:

  • da u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete i odredbe, posebno u dijelu u kojem se oni odnose na REZERVACIJE usluge;
  • da je dao potpune, točne, istinite i ažurirane  podatke;
  • da DAVATELJ USLUGE ni na koji način nije odgovoran za kršenje prava intelektualnog vlasništva koje su počinili korisnici platforme.

2.6 REGISTRIRANI KORISNIK daje suglasnost DAVATELJU USLUGE da koristi njegove osobne podatke u svrhu rezervacije plovila, sve u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR). Što se tiče biltena i promotivnih ponuda, oni će biti poslani samo REGISTRIRANOM KORISNIKU koji da privolu kako želi primati takve obavijesti. U bilo kojem trenutku, REGISTRIRANI KORISNIK može povući svoju privolu.

Usluge

3.1 DAVATELJ USLUGE čini dostupnom internet platformu putem WEB STRANICE na kojoj ČARTERI mogu ponuditi svoje BRODOVE za rezervaciju. ČARTER može samostalno postavljati svoje cijene, prilagoditi dostupnost za rezervaciju svojih BRODOVA, upravljati predstojećim rezervacijama, primiti zahtjev za rezervaciju, dobiti recenzije za svoje usluge, postavljati svoje uvjete i odredbe te ostale informacije koje su opisane u ovim Uvjetima i odredbama putem WEB STRANICE ili putem trećih Internet stranica.

3.2 Nakon što je rezervacija izvršena, REGISTRIRANI KORISNIK uz pomoć DAVATELJA USLUGA stupa u ugovorni odnos s ČARTER-om s kojim je izvršio rezervaciju.

3.3 REGISTRIRANI KORISNIK može rezervirati određeni BROD putem WEB STRANICE. Rezervirajući brod putem WEB STRANICE svaki korisnik ulazi u ugovorni odnos s određenim ČARTEROM. DAVATELJ USLUGA odnosno WEB STRANICA je posrednik u odnosu REGISTRIRANOG KORISNIKA i ČARTERA, prenoseći pojedinosti rezervacije odgovarajućem ČARTERU i šaljući e-mail potvrdu REZERVACIJE ČARTERU i u ime ČARTERA. Informacije koje su prikazane na WEB STRANICI  DAVATELJ USLUGA dobiva od svakog ČARTERA, izravno ili putem trećih, ovlaštenih web stranica od strane ČARTERA. ČARTERI su potpuno odgovorni za ažuriranje svih cijena, dostupnosti i drugih informacija koje se prikazuju na WEB STRANICI. DAVATELJ USLUGA je odgovoran samo za uspostavljanje kontakta između ČARTERA i KORISNIKA. DAVATELJ USLUGA nije odgovoran za neizvršavanje usluga kao ni za točno i uslužno izvršavanje usluga koje su dio primjene sporazuma između ČARTERA i REGISTRIRANOG KORISNIKA. Svaki ČARTER ostaje odgovoran za ukupnost i točnost informacija (uključujući cijene i dostupnost) koje su oglašene na WEB STRANICI.

3.4 Kao REGISTRIRANI KORISNIK slažete se i razumijete da ugovor regulira svaku pojedinu REZERVACIJU, te uređuje prava i obveze ČARTERA  i vas kao REGISTRIRANOG KORISNIKA. Ako napravite REZERVACIJU sa pojedinačnim ČARTEROM putem WEB STRANICE, u sljedećem koraku pozivate se na potvrdu REZERVACIJE i njome ćete biti obvezani, kao i uvjetima i odredbama pisanog Ugovora  koji će se primjenjivati na tu REZERVACIJU s pojedinačnim ČARTEROM, u smislu plaćanja, otkazivanja i drugih pitanja.

3.5 REGISTRIRANI KORISNIK stupa u ugovorni odnos s ČARTEROM koji će pružiti uslugu. Ako se REZERVACIJA tih usluga dovrši na WEB STRANICI, korisnik će dobiti pisani Ugovor od ČARTERA koji će regulirati sve aspekte koji se odnose na usluge koje pruža. DAVATELJ USLUGA neće biti stranka u tim ugovorima i ne mora biti vezan njihovim uvjetima i odredbama.

3.6 Ako kao REGISTRIRANI KORISNIK otkažete REZERVACIJU imajte na umu da se povrat sredstava možda neće uopće dogoditi, ovisno o ČARTEROVIM odredbama i pravilima otkazivanja i uvjetima REZERVACIJE. DAVATELJ USLUGE neće biti odgovoran ukoliko ČARTER odbije vratiti sredstva  REGISTRIRANOM KORISNIKU. Stoga se REGISTRIRANE KORISNIKE moli da pogledaju uvjete svakog ČARTERA prije REZERVACIJE.

Obveze

4.1 DAVATELJ USLUGA dužan je pružiti uslugu s informacijama o rezervaciji navedenim u obrascu za registraciju. DAVATELJ USLUGA ima obvezu REGISTRIRANOM KORISNIKU naplatiti troškove usluge dogovorene putem WEB STRANICE.

4.2 DAVATELJ USLUGA primit će uplatu koju je izvršio REGISTRIRANI KORISNIK u ime i za račun  ČARTER-a koji će pružati uslugu, uključujući sve dodatne usluge koje je naznačio REGISTRIRANI KORISNIK u obrascu za rezervaciju na web stranici. DAVATELJ USLUGA će sredstva prebaciti ČARTER-u sukladno uvjetima utvrđenim za svakog ČARTER-a.

4.3 Nakon što REGISTRIRANI KORISNIK plati cijenu usluge, DAVATELJ USLUGE usluge pružit će mu potvrdu o plaćanju ugovorenih usluga.

4.4 REGISTRIRANI KORISNIK se obvezuje u svakom trenutku pružiti točne i istinite podatke za detalje zatražene u obrascu za rezervaciju i u bilo kojem drugom obliku koji on/ona mora ispuniti kako bi ugovorio usluge koje nudi DAVATELJ USLUGA i kako bi osigurao da su ti podaci ažurirani. REGISTRIRANI KORISNIK se izričito obvezuje pružiti DAVATELJU USLUGE sve detalje i informacije koje se mogu zatražiti u svrhu sklapanja ugovora i ispravno pružanje usluge. REGISTRIRANI KORISNIK ovlašćuje DAVATELJA USLUGA da provjeri istinitost osobnih podataka i bilo koje druge informacije te se obvezuje surađivati s DAVATELJEM USLUGA tijekom takve provjere.

4.5 REGISTRIRANI KORISNIK je odgovoran za cjelokupno plaćanje ugovorenih usluga, poštujući postupak, rokove i količine utvrđene ugovorom.

4.6 REGISTRIRANI KORISNIK izričito priznaje da je dužan koristiti ove usluge na ispravan način i u skladu s važećim zakonima, propisima i ovim Općim uvjetima i odredbama. REGISTRIRANI KORISNIK prihvaća sve odgovornosti koje mogu proizaći iz pogrešne uporabe ugovorenih usluga.

Plaćanje

5.1. Za uplate preko WEB STRANICA koristimo payment gateway tvrtke https://www.mangopay.com (u daljnjem tekstu PRUŽATELJ PLAĆANJA).

5.2. Nakon uspješnog završetka REZERVACIJE, sredstva  će biti predautorizirana od REGISTRIRANOG KORISNIKA  u visini neplaćenog iznosa istaknutog na WEB STRANICI prilikom završetka REZERVACIJE, ukoliko je sredstvo plaćanja kartica. Unutar 24 sata ČARTER tvrtka će prihvatiti ili odbiti zahtjev za REZERVACIJU. Ukoliko ČARTER prihvati zahtjev za REZERVACIJU tada se REGISTRIRANOM KORISNIKU kartica tereti za predautorizirana sredstva. Ukoliko ČARTER ne prihvati REZERVACIJU tada se predautorizirana sredstva vraćaju na karticu REGISTRIRANOG KORISNIKA.

5.3. REGISTRIRANI KORISNIK može platiti i na drugi načine osim kartice, npr. putem bankovnog transfera ali samo preko PRUŽATELJA PLAĆANJA i samo za REZERVACIJE kojima je prijava (check in) manji od 14 dana od dana REZERVACIJE. Ako je bankovni transfer izabrana metoda plaćanja, tada REGISTRIRANI KORISNIK mora platiti putem PRUŽATELJA PLAĆANJA. Plaćanje bankovnom doznakom mora se odviti unutar 5 radnih dana u Republici Hrvatskoj. Rokovi se primjenjuju u svim slučajevima, osim u slučaju “last minute” ponude (ponude u posljednji trenutak).

5.4. Isplatu pune naknade za REZERVACIJE putem PRUŽATELJA PLAĆANJA od strane REGISTRIRANOG KORISNIKA treba se izvesti kako je navedeno u nastavku:

Za REZERVACIJE koje imaju do prijave (check in-a) više od  30 dana: REGISTRIRANI KORISNIK ima mogućnost izbora, bilo da plati 100% od pune naknade za REZERVACIJU odmah po odobrenju određene REZERVACIJE od strane ČARTERA, ili da plati 50% od pune naknade za REZERVACIJE odmah po odobrenju određene REZERVACIJE od strane ČARTERA, a preostali iznos za plaćanje u roku propisanom ugovorom (najčešće je to razdoblje između 50 i 30 dana prije prijave). Rok za plaćanje može varirati ovisno o uvjetima ugovora s ČARTER-om. Svi detalji koji određuju vremensko razdoblje bit će detaljno navedeni u ugovoru između REGISTRIRANOG KORISNIKA i ČARTER-a.

5.5. Za REZERVACIJE kojima je prijava (check in) manji od 30 dana:REGISTRIRANI KORISNIK je obvezan  platiti 100% od naknade za REZERVACIJE  (osim ako nije drugačije dogovoreno između ČARTERA i REGISTRIRANOG KORISNIKA).

Otkazivanje

6.1 Otkazivanje REZERVACIJE moguće je u roku od 24 sata od narudžbe. U toj situaciji se dobiva povrat uplaćenih sredstava.

6.2 Ako registrirani korisnik otkaže svoju rezervaciju nakon isteka roka od 24 sata, treba imati na umu da je moguće da se povrati sredstava ne mogu ostvariti u potpunosti, ovisno o pravilima o otkazivanju i uvjetima rezervacije. DAVATELJ USLUGA neće biti odgovoran ako ČARTER uskrati povrat sredstava REGISTRIRANOG KORISNIKA. Stoga se REGISTRIRANI KORISNICI savjetuju da pregledaju uvjete svakog ČARTERA prije rezervacije.

6.3 Otkazivanje od strane REGISTRIRANOG KORISNIKA

Ako registrirani korisnik želi otkazati uslugu iz bilo kojeg razloga, potrebno je bez odgađanja o tome obavijestiti DAVATELJA USLUGE e-poštom ili telefonski.

Novčane obveze koje REGISTRIRANI KORISNIK mora platiti u slučaju otkazivanja određuje se pojedinačno ovisno o politici otkazivanja ČARTER-a s kojim je Ugovor zaključen.

6.4 Otkazivanje od strane ČARTER-a

Ako je rezervacija otkazana zbog krivnje ČARTER-a, recimo zbog oštećenja rezerviranog plovila ili drugih nepredviđenih okolnosti na plovilu, REGISTRIRANI KORISNIK će riješiti ove poteškoće s ČARTER-om u skladu s važećim odredbama tog operatera.

U većini slučajeva problem će se vjerojatno riješiti na jedan od sljedećih načina:

  • Rezervirati će se plovilo sličnih značajki i veličine koje se nalazi u istoj floti
  • Izvršiti će se povrat sredstava koji je ČARTER primio za plovilo.

REGISTRIRANI KORISNIK prihvaća mogućnost suradnje i traženja najboljeg mogućeg rješenja ako je plovilo oštećeno tijekom prethodne plovidbe ili više sile (vis maior). U tim slučajevima, ni DAVATELJ USLUGE ni ČARTER se neće smatrati krivima.

Jurisdikcija

7.1 Stranke će nastojati rješiti mirnim putem, sporazumno svako neslaganje ili spor koji među njima nastane u svezi s ovim uvjetima korištenja.

7.2 U mjeri dopuštenoj zakonom, ovi uvjeti i odredbe i pružanje naših usluga uređivat će se i tumačiti u skladu s hrvatskim zakonom i svaki spor koji proizlazi iz ovih općih uvjeta i naših usluga isključivo će se podnijeti nadležnim sudovima u Zagrebu, Hrvatska.

Ostalo

8.1 Prava i ograničenja opisana u ovim Uvjetima i odredbama podržavaju DAVATELJA USLUGE. DAVATELJ USLUGA ima pravo uspostaviti svoja prava iz ovih odredbi izravno i u svoje ime.

8.2 REGISTRIRANI KORISNICI i ČARTER priznaju i suglasni su da DAVATELJ USLUGE neće biti odgovoran za bilo kakve izmjene ili obustave usluga dogovorenih na ovoj internetskoj stranici.

8.3 Originalna verzija Općih uvjeta i odredbi korištenja web stranice Sebastus.com je izrađena na hrvatskom jeziku. Navedena verzija je prevedena i na druge jezike. Prevedene verzije se smatraju neslužbenim prijevodima i iz njih ne proizlaze prava. U slučaju spora oko sadržaja ili tumačenja ovih uvjeta i odredbi, odnosno određene vrste  nedosljednosti ili neslaganja između hrvatske verzije i drugih verzija ovih uvjeta i odredbi, hrvatska verzija se smatra odlučujućom, te se primjenjuje u skladu sa Zakonom. Ukoliko odaberete hrvatski jezik, biti će vam dostupna originalna verzija Općih uvjeta i odredbi, također ovu verziju možete zatražiti i pisanim putem, odnosno putem zahtjeva.

Top