Zaštita Privatnosti i Osobnih Podataka

IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

1. Općenito

1.1 Ova Pravila zaštite privatnosti i osobnih podataka, odnosno IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA  (u daljnjem tekstu Izjava) detaljno uređuje pitanje Vaših osobnih podataka. U nastavku je navedeno koji se Vaši osobni podaci prikupljaju, na koji način se podaci obrađuju i u koju svrhu se upotrebljavaju. Ovim Pravilima je uređeno i područje Vaših prava koje je povezano s Vašim osobnim podacima. 

1.2 Tvrtka Sebastus Ltd., OIB: 17403046070, Oreškovićeva 1 A, 10 000 Zagreb, ie. Sebastus.com (web stranica i mobilna aplikacija) ili neka druga web stranica u vlasništvu Sebastus Ltd. ( u daljnjem tekstu DAVATELJ USLUGE) obrađuje Vaše osobne podatke u skladu s važećim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka- Općom uredbom o zaštiti podataka (2016/679) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018).

1.3 Zaštita Vaše privatnosti je iznimno važna DAVATELJU USLUGA i ČARTERU. Povjerili ste Vaše podatke DAVATELJU USLUGE i mi cijenimo to povjerenje. Predani smo čuvanju i zaštiti svih osobnih podataka koje nam učinite dostupnima putem web stranice i mobilne aplikacije. DAVATELJ USLUGE je transparentan u obradi Vaših osobnih podataka. 

1.4 Ova se Izjava odnosi na podatke koje prikupljamo o: REGISTRIRANIM KORISNICIMA, ČARTER-u i drugim osobama koje su u poslovnoj vezi s DAVATELJEM USLUGA. DAVATELJ USLUGA koristi Vaše osobne podatke kako bi ispunio i administrirao rezervaciju REGISTRIRANOG KORISNIKA.

1.5 Molimo Vas pažljivo pročitajte ove odredbe o privatnosti. Ovdje su sadržane brojne bitne informacije o načinu na koji DAVATELJ USLUGE prikuplja i koristi osobne podatke. 

1.6 Predlažemo da pročitate i Izjavu o kolačićima koja na razumljiv način opisuje kako DAVATELJ USLUGA koristi kolačiće.- ovdje staviti link koji vodi na izjavu o kolačićima

2. Prikupljanje osobnih podataka

2.1 Postoji mogućnost da posjetite našu web stranicu i mobilnu aplikaciju, a da se pritom ne otkrivaju Vaši osobni podaci. Posjetom web stranici i mobilnoj aplikaciji se ne prikupljaju Vaši osobni podaci kao što su ime i kontakt. Ovi podaci se prikupljaju jedino u slučaju dobrovoljnog slanja podataka pomoću jednog od dostupnih obrazaca koji se popunjavaju u određenu svrhu, primjerice: kontakt obrazac, registracijski obrazac, obrazac za newsletter, obrazac za last minute ponudu i dr.. U obrascu vas se pita u pogledu privole za prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka. Pozitivnim odgovorom odnosno davanjem privole omogućujete prikupljenje i korištenje vaših osobnih podataka u svrhu u koju ste dali konkretnu privolu. Svi osobni podaci koriste se isključivo u svrhu radi koje su prikupljeni i za koje je dana privola. Vaše podatke ne možemo niti želimo koristiti u neku drugu svrhu bez Vaše nove privole koja će omogućiti obradu podataka u novu svrhu.

2.2 Registracija

Pristup internetskoj stranici i aplikaciji je dostupan svima i ne zahtjeva Registraciju korisnika. U slučaju da se korisnik registrira, on postaje REGISTRIRANI KORISNIK i ispunjava svoje osobne podatke u obrascu:

 • Ime,
 • Prezime,
 • Email i
 • Datum rođenja.

Datum rođenja je podatak koji je potrebno upisati u svrhu utvrđivanja punoljetnosti REGISTRIRANOG KORISNIKA. 

2.3  e- Crew

Od REGISTRIRANOG KORISNIKA, ČARTERA ili druge osobe u svrhu rezervacije, e-Crew-a i pružanja ugovorene usluge tražimo sljedeće osobne podatke:

 • Ime,
 • Prezime,
 • Mjesto i zemlja,
 • Datum rođenja,
 • Nacionalnost,
 • Vrsta i broj osobnog identifikacijskog dokumenta.

Ove podatke zahtijeva e-Crew i bez tih podataka ne postoji mogućnost obavljanja usluge ČARTER-a i DAVATELJA USLUGE, tj. ne bi bilo moguće ispuniti ugovor. Ove informacije moramo primiti najmanje sedam dana prije Vaše prijave. E-Crew je propisan zakonom, a podatke koji se prikupljaju u tu svrhu je obavezno dostaviti Ministarstvu pomorstva Republike Hrvatske.

2.4 U slučaju da ČARTER traži presliku dokumenta REGISTRIRANOG KORISNIKA DAVATELJ USLUGE će se morati savjetovati s REGISTRIRANIM KORISNIKOM koji je rezervirao putovanje i zatražiti pisanu suglasnost za prikupljanje navedene preslike. Ako je ovaj korak potreban, REGISTRIRANI KORISNIK će dati pisanu suglasnost za prikupljanje navedene preslike dokumenta, a DAVATELJ USLUGA i ČARTER će se pobrinuti da se preslika  koristi samo za tu određenu svrhu za koju je dana suglasnost. Nakon što ispuni svoju svrhu, moguće je da REGISTRIRANI KORISNIK zatraži presliku svog osobnog dokumenta, te će mu ista biti predana u najkraćem mogućem roku. 

2.5 Ostale informacije koje se mogu zatražiti i koristiti isključivo u svrhu realizacije rezerviranog putovanja:

 • telefonski broj i
 • e-mail adresa.

2.6 Ponekad DAVATELJ USLUGE može dobiti potrebne informacije i iz drugih izvora (kao što su kreditne agencije). Kako bi DAVATELJ USLUGE mogao bolje ocijeniti subjekte, ove informacije će priložiti informacijama koje već posjeduje.

3. Korištenje osobnih podataka

3.1 DAVATELJ USLUGE  koristi osobne podatke kako bi REGISTRIRANOM KORISNIKU ili ČARTERU pružio uslugu rezervacije ili narudžbe. Ove informacije, odnosno podaci omogućit će DAVATELJU USLUGE da ispuni ugovor ili poduzme korake vezane uz ugovor- primjerice davanje ponude, obradu uplate i odgovore na upite i rezervacije koje je putem web stranice ili mobilne aplikacije napravio REGISTRIRANI KORISNIK.

3.2 Kako bi DAVATELJ USLUGA pružio što bolje korisničko iskustvo, može koristiti prikupljene informacije i statističke podatke za potrebe praćenja korištenja internetskih stranica. To nisu informacije koje se mogu koristiti za vašu identifikaciju.

4. Dijeljenje podataka s trećim osobama

4.1 Kako bi se omogućila usluga rezervacije plovila, a kako je DAVATELJ USLUGE posrednik koji omogućuje ovu uslugu u suradnji sa ČARTEROM, moglo bi se reći kako su u cjelokupnu uslugu koja se pruža uključene razne osobe. 

4.2 Najvažnija je svrha dijeljenja osobnih informacija, odnosno osobne informacije DAVATELJ USLUGE dijeli sa ČARTEROM kako bi se omogućila  realizacija putovanja, odnosno ugovorni odnos između ČARTERA i REGISTRIRANOG KORISNIKA.

5. Obveze REGISTRIRANOG KORISNIKA

5.1 REGISTRIRANI KORISNIK je obvezan osigurati istinitost, točnost i potpunost osobnih podataka.

5.2 U slučaju promjene osobnih podataka postoji obveza da se o navedenom obavijesti DAVATELJA USLUGE bez odgađanja. Isto tako, ako ste REGISTRIRANI KORISNIK možete i samostalno raditi promjene vaših osobnih podataka putem web stranice i mobilne aplikacije DAVATELJA USLUGE. U slučaju da postoji nekakva trenutna nemogućnost pristupu osobnim podacima radi njihove promjene, bez odgode o tome obavijestite DAVATELJA USLUGA. 

6. Prava REGISTRIRANOG KORISNIKA

6.1 Naš REGISTRIRANI KORISNIK u svakom trenutku ima sljedeća prava:

 • pravo na pristup podacima i uvid u podatke,
 • pravo na informiranost o obradi osobnih podataka,
 • pravo na prenosivost podataka,
 • pravo na povlačenje privole,
 • pravo na podnošenje prigovora,
 • pravo na ispravak i promjenu osobnih podataka u slučaju da su podaci nepotpuni ili netočni i
 • pravo na brisanje u slučajevima kao što su prestanak svrhe obrade, povlačenje privole ili u slučaju podnošenja prigovora.

6.2 REGISTRIRANI KORISNIK ima potpunu kontrolu nad svojim osobnim podacima, te može zatražiti da se obrišu njegovi osobni podaci koje nam je ustupio u svrhu realizacije usluge, a nakon što protekne vremenski period čuvanja podataka i ukoliko više ne postoje opravdani razlozi za čuvanje podataka.

6.3 Sve podatke koje nam ustupite se koriste u skladu s privolom koju date. Bitno je napomenuti kako navedenu privolu možete podići u bilo kojem trenutku u skladu s odredbama zakona koji se trenutno primjenjuje. 

 1. Bilteni i promotivne aktivnosti

7.1 DAVATELJ USLUGA čuvat će vaše osobne podatke koje prikuplja u obavljanju poslovanja.

 7.2 Ako ste kao REGISTRIRANI KORISNIK pretplaćeni na naše biltene, zadržat ćemo vašu e-mail adresu u svrhu dostave biltena. Ako više ne želite primati naše biltene, možete zatražiti otkazivanje u bilo kojem trenutku.

7.3 Kada kao REGISTRIRANI KORISNIK sudjelujete u drugim promotivnim aktivnostima (kao što su nagradne igre, programi upućivanja ili natjecanja), relevantne informacije će se koristiti za administriranje ovih promocija.

8. Vremenski period čuvanja osobnih podataka

8.1 Obrada osobnih podataka nužna je za pružanje usluge, naplatu i realizaciju dogovorene usluge. Svi osobni podaci se prikupljaju u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka. Ukoliko to prisilni zakonski propis nalaže, osobni podaci će se dati na uvid predstavnicima nadležnih zakonskih tijela.

8.2 Osobne podatke pohranjujemo onoliko dugo koliko su nam oni potrebni za postizanje svrhe zbog koje su podaci prikupljeni i zbog koje se obrađuju, odnosno do prestanka Ugovornog odnosa i realizacije usluge. 

8.3 Najkasniji je rok istek svih zakonskih obveza koje su povezane s čuvanjem osobnih podataka, osim u iznimnim slučajevima kada se vodi postupak pred sudom ili drugim sličnim tijelom, te i dalje postoji potreba za čuvanjem osobnih podataka. 

8.4 Druga pravila se primjenjuju na osobne podatke koji su utemeljeni na privoli ispitanika. Osobni podaci koji su prikupljeni na temelju privole REGISTRIRANOG KORISNIKA se čuvaju dok REGISTRIRANI KORISNIK ne opozove danu privolu. 

8.5 Slučaj u kojem se osobni podaci brišu ranije nego što se privola opozove je slučaj u kojem je postignuta svrha zbog koje je došlo do prikupljanja navedenih podataka. 

8.6 Nakon što proteknu rokovi pohrane osobnih podataka, navedeni osobni podaci se uklanjaju iz sustava i arhiviraju, a moguća je i situacija u kojoj se navedeni podaci pretvaraju u anonimne podatke, odnosno u podatke koji više ne mogu omogućiti identificiranje.

9. Uvjeti i izmjene

9.1 Svi podaci na našoj web stranici i mobilnoj aplikaciji osigurani su tehničkim i organizacijskim mjerama protiv gubitka, uništavanja, pristupa, izmjene i distribucije. Međutim, DAVATELJ USLUGE ne preuzima nikakvu odgovornost za uništavanje i oštećenje podataka.

9.2 DAVATELJ USLUGA će poduzeti sve razumne napore kako bi osigurao vaše osobne podatke. Korištenje interneta nije u potpunosti sigurno i zbog toga ne možemo jamčiti sigurnost ili integritet bilo kakvih osobnih podataka koji se prenose od vas putem interneta.

9.3 Protekom vremena postoji mogućnost da će zbog potrebe ili usklađivanja s budućim važećim propisima biti potrebno izmijeniti ovu Izjavu. Savjetujemo da pratite našu web stranicu i mobilnu aplikaciju kako biste bili stalno upućeni u moguće promjene.

9.4. Originalna verzija Izjave je izrađena na hrvatskom jeziku. Navedena verzija je prevedena i na druge jezike. Prevedene verzije se smatraju neslužbenim prijevodima i iz njih ne proizlaze prava. U slučaju spora oko sadržaja ili tumačenja ove Izjave, odnosno određene vrste nedosljednosti ili neslaganja između hrvatske verzije i ostalih verzija ove Izjave, hrvatska verzija se smatra odlučujućem, te se primjenjuje u skladu sa Zakonom. Ukoliko odaberete hrvatski jezik, bit će vam dostupna originalna verzija Izjave. Također originalnu verziju Izjave na hrvatskom jeziku možete zatražiti i pisanim putem, odnosno putem zahtjeva.

 

Top