Politika privatnosti

1. Općenito

1.1 Politika privatnosti i zaštite osobnih podataka (dalje u tekstu Politika) primijenjuje se na sve podatke koje Sebastus sailing prikupi putem Web stranice. Ova Politika detaljno definira način na koji Sebastus sailing prikuplja, koristi i obrađuje Korisnikove osobne podatke. Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na Korisnika čiji identitet je utvrđen ili se može utvrditi. Ova Politika privatnosti također uređuje područje Korisnikovih prava povezanih s njegovim osobnim podacima.
Riječi i pojmovi korišteni u ovoj Politici s rodnim značenjem, jednako se odnose na svaki spol.

1.2 Sebastus sailing d.o.o., OIB: 06001546604, Ulica Franje Petračića 6, 10 000 Zagreb, Hrvatska, tj. Sebastus.com (Web stranica) ili druga web stranica u vlasništvu Sebastus sailinga d.o.o. (dalje u tekstu Sebastus sailing) obrađuje Korisnikove osobne podatke u skladu s primjenjivim odredbama koje uređuju zaštitu osobnih podataka iz Opće uredbe o zaštiti podataka (2016/679) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018), i u skladu s najboljom poslovnom praksom.

1.3 Zaštita privatnosti i osobnih podataka izuzetno je važna Sebastus sailingu i Operatoru. Korisnici su povjerili svoje osobne podatke Sebastus sailingu i Sebastus sailing poštuje to povjerenje. Sebastus sailing preuzima obvezu štititi sve osobne podatke koje Korisnik dostavi putem web stranice. Sebastus sailing je transparentan prilikom obrade Korisnikovih osobnih podataka.

1.4 Ova se Politika privatnosti odnosi na sve podatke koje Sebastus sailing prikupi o Korisnicima. Sebastus sailing obrađuje osobne podatke jer zakon predviđa određene aktivnosti ili je obrada podataka neophodna da se te aktivnosti učine prije sklapanja ugovora, radi ispunjenja ugovora ili radi zaštite Korisnikovih važnih interesa, itd. Ukoliko se osobnim podacima ne mogu obrađivati na temelju propisane pravne osnove, tražiti će se pristanak Korisnika.

1.5 Sebastus sailing predlaže Korisniku da pažljivo pročita ovu Politiku privatnosti. Tu se nalaze važne pojedinosti o tomu kako Sebastus sailing prikuplja i koristi osobne podatke.

1.6 Sebastus sailing također predlaže Korisniku da pročita Izjavu o kolačićima, koja objašnjava način na koji Sebastus sailing koristi kolačiće.

2. Prikupljanje i obrađivanje osobnih podataka

2.1 Sebastus sailing prikuplja osobne podatke i obrađuje ih na zakonit, pošten i transparentan način. Transparentnost prilikom obrade podataka znači da se Korisnike obavještava o načinu na koji se njihovi osobni podaci prikupljaju, koriste i obrađuju. Podaci i komunikacija u vezi obrade podataka temelje se na principu transparentnosti, tj. jednostavnom pristupu i sveobuhvatnosti podataka koristeći jasan i razumljiv jezik.

2.2 Postoji mogućnost da Korisnici posjete Web stranicu Sebastus sailinga bez otkrivanja svojih osobnih podataka kao što su ime i kontakt. Takvi se osobni podaci prikupljaju samo u slučaju ako ih Korisnik dobrovoljno pošalje koristeći jedan od ponuđenih obrazaca i ispuni ih s određenim razlogom, npr. obrazac za kontakt, obrazac za brze upite, obrazac za newsletter, obrazac za first/last-minute ponude, itd. Sebastus sailing prikuplja Korisnikove osobne podatke prema gore navedenim pravnim osnovama. Svaki obrazac nudi Korisniku informacije o tome zašto će se koristiti njegovi  osobni podaci i upoznaje ga se s politikom privatnosti, kako bi imao sve informacije o prikupljanju i obrađivanju njegovih osobnih podataka. Svi osobni podaci koriste se isključivo u svrhu zbog koje su prikupljeni i zbog čega su odobreni. Sebastus sailing neće upotrijebiti Korisnikove osobne podatke u neku drugu svrhu bez Korisnikovog pristanka, čime će se odobriti obrada podataka u neku drugu svrhu. Prikupljaju se samo osobni podaci neophodni za obradu.

2.3 e-Crew

Prilikom najma jahte ili broda, putnici i posada moraju se registrirati putem elektroničke prijave u e-Crew. U svrhu rezervacije, za ugovorene usluge i e-Crew, Sebastus sailing traži od Korisnika slijedeće osobne podatke:

 • ime i prezime
 • datum rođenja
 • spol
 • prebivalište
 • mjesto i zemlja rođenja
 • državljanstvo
 • vrsta i broj osobnog dokumenta

Ovi podaci su neophodni za e-Crew i bez njih nije moguće dobiti usluge od Sebastus sailinga i Operatora, tj. ne bi bilo moguće kompletirati ugovor. Sebastus sailing mora dobiti ove podatke najmanje sedam dana prije nego što se Korisnik prijavi (check-in). E-crew je propisan zakonom i gore navedeni podaci moraju se dostaviti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske.

2.4 Sebastus sailing je posrednik između Korisnika i Operatora. U slučaju da Operator zatraži  presliku Korisnikovih osobnih podataka, Sebastus sailing će se posavjetovati s Korisnikom Rezervacije i zatražiti pisani pristanak o pribavljenoj preslici. Ukoliko će ovaj korak biti potreban, Korisnik će dati pisani pristanak za pribavljanje preslike dokumenta, a Sebastus sailing i Operator će se pobrinuti da se gore navedeni podaci koriste samo za onu svrhu za koju se pribavljaju. Kada dokument ispuni svoju svrhu Korisnik može zahtijevati presliku osobnog dokumenta i ista će mu se odmah predati.

2.5 Ostali traženi podaci korišteni isključivo u svrhu rezervacije:
– telefonski broj
– e-mail adresa

2.6 Sebastus sailing može ponekad dobiti te podatke iz drugih izvora (kao npr. kreditnih agencija).
Kako bi Sebastus sailing mogao bolje procijeniti subjekte, priložiti će ove podatke k onima koje već posjeduje.

2.7 Korisnici se također mogu obratiti Sebastus sailingu putem društvenih i tada Sebastus sailing prikuplja osobne podatke kako bi mogao ispuniti svrhu kontakta ili može koristiti podatke Korisnika (u nekim slučajevima uključujući e-mail adresu) kako bi mu dao traženu ponudu.

3. Upotreba osobnih podataka

3.1 Pristanak Korisnika od temeljne je važnosti za Sebastus sailing. Pristanak Korisnika podrazumijeva dobrovoljan, specifičan, informirani i nedvosmislen izraz želja Korisnika, kojim izjavljuje ili jasnim afirmativnim činom pristaje na obradu svojih osobnih podataka.

Bez Korisnikovog pristanka, Sebastus sailing neće upotrijebiti Korisnikove osobne podatke u nijednu drugu svrhu za koju je potreban pristanak prema primjenjivim odredbama.

Korisnik može u svako doba povući svoj pristanak, kao što je gore opisano.

Takovo odustajanje neće utjecati na zakonitost obrade na osnovu privilegije koja je prethodila odustajanju.

3.2 Sebastus sailing može upotrijebiti Korisnikove osobne podatke u razne svrhe:

3.2.1. Komunikacija s Korisnikom

 Sebastus sailing može kontaktirati Korisnika e-mailom, poštom, telefonom ili SMS-om. Način uspostave veze ovisi o podacima koje je Korisnik dao Sebastus sailingu.

3.2.2. Rezervacija Plovila

Sebastus sailing prikuplja i upotrebljava Korisnikove osobne podatke da omogući Korisniku uslugu Rezervacije Plovila. To se odnosi na potvrdu načina korespondencije, promjene, podsjetnike i ostale radnje vezane uz Rezervaciju.

Ti podaci će omogućiti Sebastus sailingu da kompletira ugovor ili poduzme korake vezane uz ugovor, npr. napravi ponudu, obradi platne transakcije i odgovori na zahtjev i Rezervaciju putem Web stranice.

Ukoliko Korisnik ne dovrši Rezervaciju, Sebastus sailing ga može kontaktirati  i podsjetiti da nastavi s Rezervacijom.

3.2.3. Marketinške aktivnosti

Sebastus sailing može, uz Korisnikov pristanak, prikupiti i upotrijebiti Korisnikove osobne podatke, u svrhu slanja newslettera s proizvodima i uslugama Sebastus sailinga. Ukoliko Korisnik ne želi primati obavijesti putem e-maila, može jednostavno otkazati pretplatu poštom ili drugom vrstom komunikacije.

Korisnik može također sudjelovati u ostalim promotivnim aktivnostima, nagradnim igrama, natjecanjima, itd. Sebastus sailing će koristiti prikupljene podatke iz promotivnih aktivnosti isključivo radi provođenja tih aktivnosti.

3.2.4. Poboljšanje usluge Rezervacije plovila

Radi poboljšanja svojih usluga i omogućavanja najboljeg mogućeg doživljaja za Korisnike, Sebastus sailing može upotrijebiti Korisnikove pseudonimizirane podatke u svrhu optimizacije i personalizacije Web stranice.

3.2.5. Upitnik/ocjena Korisnikovog iskustva

Sebastus sailing može Korisnicima dostaviti upitnik o iskustvu Korisnika. Korisnik može ispuniti upitnik o iskustvu, dati svoju ocjenu usluge i  dati suglasnost Sebastus sailingu da stavi neke od tih podataka na Web stranicu. Svrha i cilj objavljivanja ovih ocjena na Web stranici Sebastus sailinga je informiranje potencijalnih Korisnika o usluzi, o kvaliteti usluge i o iskustvima prijašnjih Korisnika.

3.2.6. Za interne potrebe Sebastus sailinga

Sebastus sailing obrađuje podatke Korisnika radi usklađivanja sa zakonskim zahtjevima,  ispunjavanjem prava i obveza prema ugovoru, legitimnim interesima i  drugim osnovama.

Interne potrebe uključuju npr. čuvanje podataka Korisnika kao odgovor na pritužbu, kreiranje ponuda koje udovoljavaju željama i potrebama Korisnika, omogućavanje najboljeg mogućeg doživljaja za Korisnika itd.

3.2.7. Ispunjavanje zakonskih obaveza

Sebastus sailing obvezan je, na pisani zahtjev, dati ili staviti na raspolaganje nadležnim državnim tijelima (npr. policiji, sudovima, itd.) određene osobne podatke Korisnika. Na taj način Sebastus sailing ispunjava svoje zakonske obaveze.

3.3 Kao Korisnik, sami možete odlučiti da li želite predati vaše osobne podatke Sebastus sailingu, ali  

važno je napomenuti da neke usluge neće biti moguće ako Sebastus sailing nema vaše osobne podatke, npr. vaše ime i kontakt omogućiti će Sebastus sailingu da izradi ugovor ili poduzme korake vezane uz ugovor, npr. napravi ponudu, obradi platne transakcije i odgovori na zahtjeve i Rezervacije.

3.4 Radi pružanja najboljeg doživljaja Sebastus sailing može koristiti prikupljene i statističke podatke u svrhu praćenja internetskih stranica. To nisu podaci koji se mogu koristiti za vašu identifikaciju.

4. Treća strana

4.1 Radi pružanja usluge Rezervacije Plovila, Sebastus sailing djeluje kao posrednik koji omogućava uslugu u suradnji sa Operatorom. Može se reći da cjelokupnu uslugu obavljaju različite osobe.

4.2 Najvažnija je potreba dijeljenja osobnih podataka. Sebastus sailing dijeli te podatke s Operatorom kako bi omogućio realizaciju putovanja, tj. ugovorni odnos između Operetora i Korisnika.

4.3 Sebastus sailing može podijeliti Korisnikove osobne podatke s vlastima odgovornim za provedbu zakona, ako je to u skladu sa zakonom ili nužno u prevenciji, pronalaženju ili kaznenom progonu prekršitelja, ili je to obvezan po drugom osnovi. Ukoliko je potrebno zaštititi prava i/ili vlasništvo Sebastus sailinga, on može u tu svrhu predati podatke nadležnim tijelima.

5. Obveze korisnika

5.1 Korisnik se obvezuje osigurati da su svi njegovi podaci točni i potpuni.

5.2 U slučaju promjene osobnih podataka, obvezan je o tomu obavijestiti Sebastus sailing bez odgađanja.

6. Prava korisnika

6.1 Korisnici imaju u svakom trenutku slijedeća prava:

 • pravo pristupiti i pregledati podatke,
 • pravo na prijenos podataka,
 • pravo na informiranost o obradi osobnih podataka,
 • pravo na povlačenje privole,
 • pravo podnijeti žalbu,
 • pravo ispraviti i promijeniti osobne podatke u slučaju da su nepotpuni ili netočni i
 • pravo da budu izbrisani, kao npr. u slučaju prestanka postupka obrade, povlačenja suglasnosti ili u slučaju podnošenja pritužbe.

6.2 Korisnik ima potpunu kontrolu nad svojim osobnim podacima i može zatražiti da se njegovi osobni podaci, koje nam je dao u svrhu pružanja usluge, izbrišu nakon isteka roka za čuvanje podataka i ako nema opravdanih razloga za zadržavanje podataka.

6.3 Svi podaci koje Korisnici daju Sebastus sailingu mogu se koristiti u skladu sa suglasnošću. Važno je napomenuti da Korisnik može povući ovu suglasnost u bilo koje vrijeme sukladno odredbama trenutno važećeg zakona.

7. Razdoblje čuvanja osobnih podataka

7.1 Sebastus sailing obrađuje, koristi i čuva Korisnikove osobne podatke potrebne za plaćanje i realizaciju usluge. Svi osobni podaci prikupljaju se u skladu s Uredbom o zaštiti osobnih podataka.

7.2 Osobni podaci se čuvaju dokle god su potrebni radi ostvarenja razloga zbog kojeg su bili prikupljeni ili do prestanka ugovornog odnosa i realizacije usluge.

7.3 Krajnji rok čuvanja podataka je prestanak važenja svih zakonskih obveza koje se odnose na zaštitu osobnih podataka, osim u izvanrednim slučajevima gdje dolazi do postupka pred sudom ili nekim drugim nadležnim tijelom, u tom slučaju potreba za čuvanjem osobnih podataka vrijedi i nadalje.

7.4 Drugačija pravila odnose se na osobne podatke koji se temelje na pristanku. Osobni podaci prikupljeni Korisnikovim pristankom čuvaju se sve dok Korisnik ne otkaže pristanak.

7.5 Osobni podaci mogu se obrisati prije opoziva pristanka u slučaju ostvarenja razloga zbog kojeg su bili prikupljeni.

7.6 Nakon isteka roka čuvanja osobnih podataka oni se uklanjaju iz sustava i pohranjuju. Moguće je pretvaranje tih podataka u anonimne podatke koji onemogućavaju identifikaciju.

8. Zaštita podataka

8.1 Svi podaci na Web stranici Sebastus sailinga pribavljaju se uz  pomoć tehničkih i organizacijskih mjera protiv gubitka, uništavanja, pristupa, promjene i distribucije.  Međutim, Sebastus sailing ne   odgovara za uništenje i oštećenje podataka.

8.2 Sebastus sailing će poduzeti sve razumne mjere radi zaštite Korisnikovih osobnih podataka.

Korištenje interneta nije u potpunosti sigurno, pa Sebastus sailing ne jamči sigurnost ili integritet osobnih podataka koje Korisnik preda putem interneta.

8.3 Sebastus sailing će poduzeti sve razumne mjere i pobrinuti se da se svi neispravni podaci isprave ili obrišu.

8.4 Kontakt u vezi Zaštite i obrade podataka

Službenik za zaštitu podataka:

Irina Matošević
Ulica Franje Petračića 6, Zagreb, Croatia
imatosevic@sebastus.com
+38595 6687 012

9. Dodatne odredbe

9.1 Politika privatnosti primjenjuje se od dana objave na Web stranici.

9.2 S vremenom su moguće promjene ove Politike privatnosti radi usklađenja s budućim primjenjivim propisima. Radi toga, Sebastus sailing predlaže Korisnicima da redovito prate našu Web stranicu radi mogućih promjena.

u Zagrebu, 25.02.2020.

Sebastus sailing d.o.o.