Att tillbringa semestern på en yacht är i sig en utmaning, särskilt om det ingår barn. Så mycket som det först verkar svårt så är segling med barn är en unik möjlighet att förvärva nya erfarenheter och lärande, samt för familjesammankomster. Att noggrant planera tiden för vistelsen på båten är viktigt för vuxna men särskilt för barn. Före ombordstigning bör barnen bli informerade om hur semestern ska se ut, göra dem bekanta med reseschemat och klart definierade uppförandereglerna på båten, både före och under seglingen. Att ha barn på båten är föräldrarnas val och kräver deras fulla ansvar.

Säkerheten för alla passagerare, särskilt barn, ligger i första hand under hela resan. Omedelbart efter ombordstigningen bör båten presetneras för barnen då den kommer att vara deras tillfälliga hem under den kommande perioden, för att exponera sin uppförandekod på båten och hur man använder de gemensamma utrymmena, särskilt toaletter. De bör vara väl bekanta med hur man rör sig på båten  för att undvika fallolyckor och skador. Företrädesvis har båten ett skyddsnät längs däcket för att förhindra fall från båten. Varje barn bör ha en flytväst i lämplig storlek vilken de bör bära under seglingen. Barn bör förbjudas att vistas på förskeppet under segling utan en vuxen samt att vara på däck vid dåligt väder. De bör också lära sig att gå ner i havet med hjälp av stege och varna dem att inte simma nära aktern och propellern.

Eftersom barn är mer känsliga för miljöförändringar än vuxna, är det vanligt med mindre frekventa hälsoproblem under resan, därför rekommenderas det att ta med sig lämpliga medicinska preparat. En av de vanligaste problemen är sjösjuka, där barnet bör ges utrymme i den friska luften. Vid halsont, öronvärk och feber bör man ha lämplig medicinering till hands. Man bör också tänka på mindre skador och skrubbsår, samt insektsstick som exempelvis myggor. I synnerhet bör man även komma ihåg eventuella allergiska reaktioner. Vid kronisk sjukdom hos barn behöver man ta med tillräcklig mängd läkemedel som tas samt journaler. För att inte glömma skydd mot solen och UV-strålning. Använd vattentäta krämer med en hög solskyddsfaktor, speciellt hos spädbarn och små barn.

Barn behöver en tillräcklig mängd lämpliga kläder och skor för att vistas på en båt, i havet och vid kusten. Eftersom barn är hungrig oftare än vuxna, och i den friska havsluften ökar viljan att äta, behöver vuxna säkerställa en tillräcklig mängd hälsosamma och regelbundna måltider. Eftersom barn ofta glömmer att be om vatten och dricker bara när känslan av törst uppkommer (som redan är den första etappen av uttorkning) är det extra viktigt att tänka på att ta in tillräcklig mängd vätska.

För att upprätthålla barnets uppmärksamhet och intresse på båten är det bättre att planera kortare avstånd mellan destinationer (t.ex. i stället för 4 timmars sträckor planera in två sträckor på två timmar). Barnen ska kunna simma, leka och njuta av havet.

Föräldrar är skyldiga att fråga i förväg och planera resan samt anpassa den till barnen. Planen kommer i första hand barnets ålder att avgöra. För bebisar bör man tänka på platsen för matning, vård och sömn, samt tillgången på barnmat och hygienprodukter från och till destinationer som ni planerar att besöka. Små barn är passagerare som kräver konstant uppsikt av vuxen. Det är önskvärt att förbereda lämpliga leksaker, bilderböcker och kreativa material som inte kommer att ta upp en hel del utrymme, såsom block för teckning, målarböcker, spel och liknande. Naturligtvis bör barn inte bara vara observatörer under resan utan aktiva deltagare i seglingen. Väck deras intresse för havet och dess invånare, klimat, att titta på stjärnorna på natten, etc., och uppmuntra skolbarn att föra sin egen resedagbok, fotografering och lära sig mer om själva resan. Att introducera barn till grundläggande färdigheter i segling, fartygets apparater och instrument, samt deras deltagande i enkla manövrar på en yacht, kommer att ge barnen en känsla av delaktighet och säkert väcka kärlek till havet och segling.

Det är framförallt viktigt att både föräldrar och barn, samt personalen på båten, har en positiv attityd för barnens vistelse på båten. Det är nödvändigt att hålla lugn och undvika stress och frustration. Det är önskvärt att fördela övervakningen av barnen bland föräldrar, då det fortfarande är en semester och man behöver koppla av. Slutligen – båten är en komplex, rik och stimulerande miljö att vistas på och säker möjlighet till en oförglömlig familjesemester.