Splošni pogoji uporabe

  1. Splošni pogoji uporabe spletne strani Sebastus.com

Zadnja sprememba pogoji uporabe: 01.12.2016.

Splošni pogoji določajo pogoje uporabe in storitve, ki jih ponuja podjetje Sebastus d.o.o. (v nadaljnjem besedilu PONUDNIK STORITEV), VAT-ID: 17403046070, ul. Varaždinska 11, 49-250 Zlatar, oziroma Sebastus.com ( v nadaljnjem besedilu SPLETNA STRAN) ali katerekoli druge spletne strani v lasti Sebastus d.o.o. podjetja.

UPORABNIK: definira se kot vsak obiskovalec, fizična ali pravna oseba, in tudi registrirani uporabniki, ki dostopajo do SPLETNE STRANIUPORABNIK zagotavlja  da so vsi njegovi vpisani podatki  točni in pravilni. PONUDNIK STORITEV si pridržuje pravico brisanja uporabnika. Brez predhodnega obvestila, če se ugotovi da so vpisani lažni podatki. UPORABNIK se zavezuje, da bo pri dostopu in uporabi upošteval Splošne pogoje in da se popolnoma strinja z njihovo uporabo.

REZERVACIJA: Vsaka rezervacija LADJE, ki jo ponuja ČARTER na SPLETNI STRANI,  katero naredi REGISTRIRANI UPORABNIK.

ČARTER: Popolnoma poslovno sposobna fizična oseba ali ustrezno zastopana pravna oseba katera je pravni in dejanski lastnik ladji ali pooblaščena oseba od pravnega in dejanskega lastnika ladje ali oseba ki je dobila brezpogojno pravico uporabe in nastavitve LADJI na SPLETNO STRAN na kateri UPORABNIK lahko naredi REZERVACIJO.

LADJA: Ladje, jadrnice, katamarani, gliserji, jahte, guleti, trimarani in katerekoli druge vrste pomorskih, jezerskih ali rečnih plovil določenega ČARTERJA, kateri so objavljeni na SPLETNI STRANI kjer jih lahko rezervirajo REGISTRIRANI UPORABNIKI. Dodatne usluge povezane z LADJAMI (na primer čiščenje ali skiper, itn.) so lahko vključene v storitvo in so navedene na strani vsake LADJE v okviru vsebine SPLETNE STRANI ki jo ponuja ČARTER.

  1. Pogoji za uporabo storitve

2.1. Uporaba storitve REZERVACIJE dostopna je izključno polnoletnim in popolnoma poslovno sposobnim ali pooblaščenim osebam katere zastopajo pravno osebo, kot tudi sami potrjujejo uporabom storitve REZERVACIJE.

2.2. UPORABNIK se registrira na SPLETNI STRANI in je obvezen vpisati določene osebne podatke in ostale podatke, ki se iščejo od njega (v nadaljnjem besedilu REGISTRIRANI UPORABNIK).

2.3. Po uspešni registraciji REGISTRIRANEM UPORABNIKU je dodeljeno na uporabo uporabniško ime in geslo za avtorizacijo uporabe REZERVACIJSKE storitve. REGISTIRIRANI UPORABNIK je dolžan držati uporabniško ime in geslo v tajnosti. V primeru da REGISTRIRANI UPORABNIK posumi na nepooblaščeno uporabo svojega uporabniškega imena in/ali gesla, je osebno odgovoren za vse stroške, ki nastanejo z uporabo njegovega uporabniškega imena in/ali gesla vse do časa ko obvesti PONUDNIKA STORITVE preko kontakta, ki je objavljen na SPLETNIH STRANEH in da izrecno pove da sumi na nepooblaščeno uporabo. REGISTRIRANI UPORABNIK prevzame odgovornost za vse nezakonite dejavnosti, ki so narejene z njegovim uporabniškim imenom in/ali geslom.

2.4. Z registracijo UPORABNIK potrjuje in izrecno izjavlja:

  • da v celoti sprejema Splošne pogoje, predvsem tiste, ki so povezani z REZERVACIJSKIMI storitvami;
  • da so vsi dani podatki popolni, točni, resnični in ažurni;
  • da daje izrecno soglasje, da PONUDNIK STORITEV lahko v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov Republike Hrvaške obdelava osebne podatke za svojo evidenco in ponudbe drugih storitvi, za ustvaranje podatkovne baze kupcev, obveščanja o novih izdelkih in storitvah ter za izboljšanje storitev in da PONUDNIK STORITEV lahko podatke daja tretjim osebam z namenom izvajanja storitev, zaščite interesov uporabnika in PONUDNIKA STORITEV ter zaradi preprečevanja morebitnih zlorab;
  1. Storitve in obveze

3.1. PONUDNIK STORITEV omogoča dostop do spletne platforme skozi SPLETNO STRAN. Na kateroj ČARTERJI lahko ponudijo svoje LADJE za rezervacijo. ČARTER lahko neodvisno o drugim postavlja svoje cene, prilagaja dostopnost za rezervacijo svojih LADJI, upravlja prihajajočim rezervacijam, prejme zahtevek za rezervacijo, dobi recenzije za svoje storitve, postavlja svoje pogoje in predpise ter ostale informacije, kot je opisano v Pogojih in predpisih preko SPLETNE STRANI ali preko tretjih spletnih straneh.

3.2. REGISTRIRANI UPORABNIK lahko rezervira določeno ladjo preko SPLETNE STRANI. Vsaki uporabnik kateri rezervira ladjo preko SPLETNE STRANI vstopa v neposredno pogodbeno razmerje z določenim ČARTERJEM. PONUDNIK STORITVE oziroma SPLETNA STRAN je posrednik v odnosu REGISTRIRANEGA UPORABNIKA in ČARTERJA ter prenaša podrobne informacije rezervacije ČARTERJU in pošilja e-mail, ki potrjuje REZERVACIJO ČARTERJU in v ime ČARTERJA. Informacije, ki so na SPLETNEM MESTU, PONUDNIK STORITVE  sprejme od vsakega ČARTERJA, neposredno od ČARTERJA ali od tretjih, pooblaščenih spletnih straneh ČARTERJA. ČARTERJI so popolnoma odgovorni za posodabljanje vseh cen, dostopnosti in drugih informacij, ki so prikazane na SPLETNI STRANI. PONUDNIK STORITVE je odgovoren samo za vzpostavljanje stika med ČARTERJEM in UPORABNIKOM. PONUDNIK STORITVE ne prevzema odgovornost za neizpolnjevanje storitve in tudi ne za natančno in ustrežljivo izvajanje storitve, ki je del uporabe sporazuma med ČARTERJEM in REGISTRIRANIM UPORABNIKOM.  Vsak ČARTER ostaja odgovoren za celotne in točne informacije (kar vključuje ceno in dostopnost), ki so objavljene na SPLETNI STRANI.

3.3. Kot REGISTRIRANI UPORABNIK se strinjate in razumete da sporazum, ki ureja vsako REZERVACIJO, obstaja med posameznim ČARTERJEM in Vami kot REGISTRIRANIM UPORABNIKOM. Če naredite REZERVACIJO z posameznim ČARTERJOM prek SPLETNEGA MESTA, potem se postopek nadaljuje z potvrditvjo REZERVACIJE in z njo boste zavezani ter pogoji in predpisi REZERVACIJE kateri bodo se uporabljali na tisto REZERVACIJO s posameznim ČARTERJEM, v smislu plačila, odpovedi in drugih vprašanj.

3.4. REGISTRIRANI UPORABNIK vstopa v neposredno pogodbeno razmerje z ČARTERJEM kateri opravlja storitvo. V slučajo če bo REZERVACIJA te storitve zaključena na SPLETNI STRANI, bo uporabnik dobil pisno soglasje ČARTERJA katero ureja vse aspekte, ki so v zvezi z zagotovljeno storitvo. PONUDNIK STORITVE ne bo stranka v teh pogodbah in ni nujno povezan z njihovi pogoji in predpisi.

3.5. Če kot REGISTRIRANI UPORABNIK odpoveste REZERVACIJO upoštevajte da morda sploh ne bo nadomestila sredstev, odvisno od ČARTERJEVIH predpisov, pravil odpovedi in pogojih REZERVACIJE. PONUDNIK STORITVE ne odgovarja če ČARTER zavrne vrniti sredstva REGISTRIRANEM UPORABNIKU. Zato prosimo REGISTRIRANE UPORABNIKE da si ogledajo pogoje vsakega ČARTERJA pred REZERVACIJO.

  1. Plačilo

4.1. Za plačila prek SPLETNE STRANI uporabljamo payment gateway podjetja https://www.mangopay.com (v nadaljnjem besedilu PONUDNIK PLAČILA).

4.2. REGISTRIRANEM UPORABNIKU bodo se po uspešno končanoj REZERVACIJI predavtorizirala sredstva v višini zneska, ki se nahaja na SPLETNI STRANI na koncu REZERVACIJE, če je plačilno sredstvo plačilna kartica. V 24 urah bo ČARTER podjetje sprejelo ali zavrnilo zahtevo za REZERVACIJO. Če sprejme zahtevo za REZERVACIJO potem se bremeni kartica REGISTRIRANEGA UPORABNIKA za predavtorizirana sredstva. V primeru da ČARTER ne sprejme REZERVACIJO potem se predavtorizirana sredstva vrnejo na kartico REGISTRIRANEGA UPORABNIKA.

4.3. REGISTRIRANI UPORABNIK lahko plača tudi na druge načine, razen kartice lahko plačajo tudi z bančnim nakazilom, ampak samo prek PONUDNIKA PLAČILA in samo za REZERVACIJE, ki imajo prijavo (check in) manjšo od 14 dni od dneva REZERVACIJE.  V primeru da je izbrano bančno nakazilo kot način plačila, potem REGISTIRIRANI UPORABNIK mora plačati prek PONUDNIKA PLAČILA. Plačilo z bančnim nakazilom se mora narediti v roku od 5 delovnih dni v Republiki Hrvaškoj.

4.4. Plačilo polne pristojbine od REGISTRIRANEGA UPORABNIKA za REZERVACIJO prek PONUDNIKA PLAČILA mora se opraviti kot je določeno spodaj:

Za REZERVACIJE, ki imajo do prijave (check in-a) več kot 30 dni: REGISTRIRANI UPORABNIK ima možnost izbire da plača 100% polne pristojbine za REZERVACIJO takoj po odobritvi določene REZERVACIJE od ČARTERJA ali da plača 50% celotne pristojbine za REZERVACIJE takoj po odobritvi določene REZERVACIJE od ČARTERJA in preostali znesek plača najkasneje 30 dni pred datumom prijave.

4.5. Za REZERVACIJE katerim je prijava (check in) manjša od 30 dni: zahteva se od REGISTRIRANEGA UPORABNIKA da plača 100% pristojbine za REZERVACIJO (razen, če ni drugače dogovorjeno med ČARTERJEM in REGISTRIRANIM UPORABNIKOM).

  1. Odpoved

Odpoved REZERVACIJE je možna le v 24 urah po naročilo. Kasnejše odpovedi rezervacije ne bodo sprejete.

  1. Končna določila

Pogodbeni stranki se strinjata, da bosta dogovorno reševali  morebitne nesporazume ali spore kateri so nastali v zvezi s temi pogoji uporabe in če ne uspejo je določeno pristojno ustrezno sodišče v Zlataru, Krapinsko zagorska občine, Hrvaška.

  1. Ostalo

PONUDNIK STORITVE  pridržuje pravico, da kadarkoli, brez predhodnega obvestila REGISTRIRANEGA UPORABNIKA, spremeni katerikoli del teh pogojev uporabe.

Top